เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #1 Why Cloud ตอน1/2
กิจกรรม: Cloud Technology in Practice

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #1 World Class Business Acceleration with Cloud ตอน2/2
กิจกรรม: Cloud Technology in Practice

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #3 Accelerate business innovation with integrated and scalable DevOps ตอน1/3
กิจกรรม: DevOps Values and Methods

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #3 DevOps 101: Culture and Practices ตอน2/3
กิจกรรม: DevOps Values and Methods

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #3 Continuous Delivery with Jenkins workflow and Docker ตอน3/3
กิจกรรม: DevOps Values and Methods

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #7 “There’s no such thing as a free lunch” ตอน 2/2
กิจกรรม: Machine Learning and the Wisdom from Data

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #5 SUSE in the Enterprise ตอน 1/3
กิจกรรม: From Infrastructure to Application

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #5 Docker As A Service in DomePress ตอน 2/3
กิจกรรม: From Infrastructure to Application

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #5 OpenATTIC Open Storage Framework ตอน 3/3
กิจกรรม: From Infrastructure to Application

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #4 Cloud Technology for Data Center ตอน 1/3
กิจกรรม: Cloud and Container Technology

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #4 Container technology facilitate Nation Research Infrastructure ตอน 2/3
กิจกรรม: Cloud and Container Technology

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #4 Cloud based IT Labs ตอน 3/3
กิจกรรม: Cloud and Container Technology

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #6 Sustainable Cloud Storage Solution ตอน1/3
กิจกรรม: Storage in Action

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #6 Case Study : How we choose Storage for GISTDA ตอน2/3
กิจกรรม: Storage in Action

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #6 Big Data Hadoop and SPARK Technology Review ตอน3/3
กิจกรรม: Storage in Action

เรื่อง: SIPA Tech Meetup 2016 #7 Introductiont to Modern AI and Cognitive Data Analytics Powered ตอน1/2
กิจกรรม: Machine Learning and the Wisdom from Data