วันที่จัด: Wed 26, Oct 2016 เหลือเวลา 0 minutes

สถานที่จัด: G Floor, Beat Hotel, W District, BTS Phra Khanong

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม ที่นี้


Date : Wednesday, October 26,  2016

Venue : G Floor, Beat Hotel, W District, BTS Phra Khanong


13:00 – 13:30  Registration
13:30 – 13:40 Welcome Address

13:40 – 14:40

Topic : MAKE-ing Opportunities for IoT

William Hooi

Co-founder/CEO Espert Pte Ltd

Presentation

14:40 – 15:40

Topic :  Create IoT Using ESP32

Panutat Tejasen

Founder, Maker Asia, Chiang Mai Maker Club

Presentation

15:40 – 16:00 Seminar Wrap Up by SIPA
16:00 – 16:30 Coffee Break and Networking

 

 


 

 

 

 

 

 


ขออภัย..ขณะนี้ปิดรับสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม