วันที่จัด: Wed 14, Sep 2016 เหลือเวลา 0 minutes

สถานที่จัด: BB202 Centra Hotel, Government Complex, Cheangwattana

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม ที่นี้


Date : Wednesday, September 14, 2016

Venue : BB202 Centra Hotel, Government Complex, Cheangwattana


13:00 – 13:30  Registration
13:30 – 13:40 Welcome Address

13:40 – 14:30

Topic : Sustainable Cloud Storage Solution

Lionel Lam

Senior Solutions Architect, Red Hat Inc.

Presentation

14:30 – 15:20

Case Study : How We Choose Storage for GISTDA

Wanapong Kaewsing

Senior Information Technology Officer

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency

Presentation

15:20 – 16:10

Big Data Hadoop and SPARK Technology Review

Kittirak Muangmingsuk

Chairman: Open Source Education and Development Association (OSEDA)

Presentation

16:10 – 16:20 Seminar Wrap Up by SIPA
16:20 – 16:40 Coffee Break and Networking

 

 ขออภัย..ขณะนี้ปิดรับสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม