วันที่จัด: Thu 25, Aug 2016 เหลือเวลา 0 minutes

สถานที่จัด: NIA, Rama VI, Ratchathewi

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม ที่นี้


Date : Thursday, August 25, 2016

Venue : M01, M Floor, NIA, Rama VI, Ratchathewi


13:00 – 13:30  Registration
13:30 – 13:40 Welcome Address

13:40 – 14:30

SUSE in the Enterprise

Ng Hak Beng, Engineer, SUSE Inc.

Presentation

14:30 – 15:20

Docker As A Service in DomePress

Dom Charoenyos, CEO, DomeCloud.io

Presentation

15:20 – 16:10

OpenATTIC Open Storage Framework

Chaturaphut Triphet, Co-founder, Ruk-com Co.,Ltd.

Montri Udomariyah, Specialist, Anasx Limited

Presentation

16:10 – 16:20 Seminar Wrap Up by SIPA
16:20 – 16:40 Coffee Break and Networking

 

 ขออภัย..ขณะนี้ปิดรับสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม