วันที่จัด: Mon 25, Jul 2016 เหลือเวลา 0 minutes

สถานที่จัด: Stamford International University, Exchange Tower, Asoke

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม ที่นี้


Date : Monday, July 25, 2016

Venue : Stamford International University, G Floor, Exchange Tower, Asoke


13:00 – 13:30  Registration
13:30 – 13:40 Welcome Address

13:40 – 14 :30     

Why Cloud

Patcharaporn Sopsarn

Director of Corporate Service

Thai Smile Airways Co.,Ltd.

Download Presentation

14:30 – 15:50

World Class Business Acceleration with Cloud

Christoph Lang and Soputhi Sea

Senior System Engineer

Agoda Pte Ltd, Thailand

Download Presentation

15:50 – 16:05 Seminar Wrap Up by SIPA
16:05 – 16:30 Coffee Break and Networking

 

 ขออภัย..ขณะนี้ปิดรับสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม