วันที่จัด: Tue 16, Aug 2016 เหลือเวลา 0 minutes

สถานที่จัด: Stamford International University, G Floor, Exchange Tower, Asoke


Date : Tuesday, August 16, 2016

Venue : Stamford International University, G Floor, Exchange Tower, Asoke


13:00 – 13:30  Registration
13:30 – 13:40 Welcome Address

13:40 – 14:30

Cloud Technology for Data Center, Case Study : Singapore Government

Kenny Chin

Cloud Solutions Director, ASEAN, Red Hat Inc.

Download Presentation

14:30 – 15:20

Container technology facilitate Nation Research Infrastructure

Kamthorn Krairak

Senior Researcher, National Electronics and Computer

Download Presentation

15:20 – 16:10

Cloud based IT labs

Dr. Werayuth Charoenruengkit

Dean, School of Science and Technology,

Stamford International University

Download Presentation

16:10 – 16:20 Seminar Wrap Up by SIPA
16:20 – 16:40 Coffee Break and Networking

 

 ขออภัย..ขณะนี้ปิดรับสมัครรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม